Máy nén khí Toàn Thắng Hà Nội

MÁY NÉN KHÍ ABAC 

P01560.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC OM200

Giá bán: 5,240,000 VNĐ

P01561.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC 221

Giá bán: 5,620,000 VNĐ

P01562.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC 241

Giá bán: 6,250,000 VNĐ

P01563.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC OM231

Giá bán: 6,750,000 VNĐ

P01564.avatar.png

Máy nén khí ABAC B2800/100CM

Giá bán: 15,200,000 VNĐ

P01565.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B2800B/150CM

Giá bán: 16,550,000 VNĐ

P01566.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B2800B-150CT

Giá bán: 17,350,000 VNĐ

P01568.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B2800-200CT

Giá bán: 18,360,000 VNĐ

P01572.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B2800-200CM

Giá bán: 18,550,000 VNĐ

P01573.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B5900/270CT

Giá bán: 30,200,000 VNĐ

P01575.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B6000-270CT

Giá bán: 37,550,000 VNĐ

P01577.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B7000-500CT

Giá bán: 52,050,000 VNĐ

P01580.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B7900S-500FT

Giá bán: 68,900,000 VNĐ

P01582.avatar.jpeg

Máy nén khí ABAC B7000-900Tamdam

Giá bán: 110,800,000 VNĐ