Máy nén khí Toàn Thắng Hà Nội

MÁY NÉN KHÍ CHẠY DIEZEL 

P01546.avatar.jpeg

Máy nén khí Ngân Triều 1.8

Giá bán: 8,530,000 VNĐ

P01547.avatar.jpeg

Máy nén khí Ngân Triều 2.6

Giá bán: 11,500,000 VNĐ

P01549.avatar.jpeg

Máy nén khí Khai Sơn 1.8/5

Giá bán: 13,400,000 VNĐ

P01567.avatar.jpeg

Máy nén khí Khai Sơn 2.6/5

Giá bán: 16,500,000 VNĐ

P01570.avatar.jpeg

Máy Nén Khai Sơn 1.8 – đầu nổ D15

Giá bán: 21,000,000 VNĐ

P01571.avatar.jpeg

Máy nén khí Ngân Triều 3.5

Giá bán: 22,500,000 VNĐ

P01574.avatar.jpeg

Máy Nén Khai Sơn 2.6/5 đầu nổ D20

Giá bán: 24,450,000 VNĐ

P01576.avatar.jpeg

Máy nén khí Khai Sơn 3.5/5

Giá bán: 29,500,000 VNĐ

P01581.avatar.jpeg

Máy nén khí Khai Sơn 3.5/5

Giá bán: 38,850,000 VNĐ

P01583.avatar.jpeg

Máy nén Khai Sơn 3.5 đầu nổ D28

Giá bán: 41,250,000 VNĐ