Máy nén khí Toàn Thắng Hà Nội

MÁY NÉN KHÍ POLO 

P01548.avatar.jpeg

Máy nén khí dây đai V-0.17/8 (2HP)

Giá bán: 6,500,000 VNĐ

P01551.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai V-0.25/8 (3HP)

Giá bán: 6,950,000 VNĐ

P01552.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai V-0.25/8 (3F)

Giá bán: 7,150,000 VNĐ

P01553.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai W-0.36/8 (4HP)

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

P01554.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai W-0.6/8 (5.5HP)

Giá bán: 12,500,000 VNĐ

P01555.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai W-0.67/8 (7.5HP)

Giá bán: 13,500,000 VNĐ

P01556.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai W-0.9/8 (10HP)

Giá bán: 15,500,000 VNĐ

P01557.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai W-0.9/12.5 (10HP)

Giá bán: 16,500,000 VNĐ

P01558.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai W-1.5/8 (15HP)

Giá bán: 28,500,000 VNĐ

P01559.avatar.jpeg

Máy Nén Khí Dây Đai W-2.0 (20HP)

Giá bán: 35,000,000 VNĐ