Máy nén khí Toàn Thắng Hà Nội

MÁY NÉN KHÍ PUMA 

P01470.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-0260

Giá bán: 6,950,000 VNĐ

P01471.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-0260(1/2HP)

Giá bán: 8,650,000 VNĐ

P01472.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-1090(1HP)

Giá bán: 10,500,000 VNĐ

P01473.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-1090(1HP)

Giá bán: 10,570,000 VNĐ

P01474.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-20100(2HP)

Giá bán: 11,940,000 VNĐ

P01475.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-20100(2HP)

Giá bán: 12,550,000 VNĐ

P01476.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-30120( 3HP)

Giá bán: 15,950,000 VNĐ

P01477.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-30120(3HP)

Giá bán: 18,730,000 VNĐ

P01478.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-50160(5HP)

Giá bán: 22,500,000 VNĐ

P01479.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK50160 (5HP)

Giá bán: 25,700,000 VNĐ

P01480.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-75250 (7.5HP)

Giá bán: 29,260,000 VNĐ

P01481.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-100300 (10HP)

Giá bán: 35,780,000 VNĐ

P01482.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-75250 (7.5HP)

Giá bán: 39,430,000 VNĐ

P01483.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-100300(10HP)

Giá bán: 47,550,000 VNĐ

P01484.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-150300(15HP)

Giá bán: 53,350,000 VNĐ

P01485.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-200300( 20HP)

Giá bán: 65,500,000 VNĐ

P01486.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-150300(15HP)

Giá bán: 66,250,000 VNĐ

P01488.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-200300(20HP)

Giá bán: 81,550,000 VNĐ

P01490.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PX-300500 (30HP)

Giá bán: 91,550,000 VNĐ

P01491.avatar.jpeg

Máy nén khí Puma PK-300500(30HP)

Giá bán: 114,500,000 VNĐ

Trang 1/1:  [1]